Uddanelseslæger

 

Kristine Munk Johansen
Er ansat i uddannelsesstilling til almen praksis og er fast ansat indtil slutningen af marts 2020, hvorefter hun i 2½ år kommer her 1 dag om måneden.
Født 1986

 

Ahmet Recayi Demirci
Født 1989
Speciallæge i almen medicin fra marts 2022

 

Riikka Karina Ejsted

Uddannelseslæge fra 1/11 2019 til 30/4 2020 som uddannelseslæge til almen praksis. Vil fra 1/5 2020 og 3 år frem være 1 dag om måneden i lægehuset