Lægevagten

Lægevagt:
Ved akut sygdom i tidsrummet uden for åbningstid i praksis kan Region Sjællands lægevagt kontaktes på tlf. 7015 0700 (i tidsrummer kl. 16:00-08:00).

Skadestue hjælp:
Ved akut behov for skadestue hjælp uden for åbningstid i praksis kan skadestuen på Næstved Sygehus kontaktes på tlf. 7015 0708.

Psykiatrisk hjælp:
Ved akut behov for psykiatrisk hjæp uden for åbningstid i praksis kan psykiatriskmodtagelse i Vordingborg kontaktes på tlf. 5535 1210.