Velkommen hos Holstedlægerne

Forsinkelse af levering af vacciner til lægehusene. - ingen vacciner i uge 40

Sidste nyt 26/9 2022: Vi har nu fået klar udmelding om at klinikken ikke får leveret vacciner i uge 40 som lovet fra Serum instituttet /region Sjælland

Vores åben hus vaccinations arrangement den 5/10 er således aflyst

Vi håber at modtage vacciner til tider givet i uge 41- men dette er stadig også usikkert. oplyses vi - så hold øje med hjemmesiden, hvor vi løbende vil holde jer opdateret.

 

Vaccinationstilbud Holstedlægerne efterår 2022:

Per 1. oktober tilbyder Holstedlægerne igen vaccination 

1) Influenzavaccination til alle over 65 år og personer i risikogruppe (læs mere på https://www.ssi.dk/vaccinationer/influenzavaccination)

2) Corona vaccination i form af Pfizer eller moderna vaccine til alle over 50 år + risikopatienter under 50 år (læs om du er risikopatient her: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination/Vaccination-af-personer-under-50-aar)+ sundhedspersonaler 

3) Børne influenza vaccination alder 2-6 år (læs mere herom: https://www.sst.dk/da/influenza/boern)     og

4) Pneumokok vaccination - Denne skal kun gives hvert 5år og tilbud gælder alle over 65 år og patienter i risiko (læs mere her om risikopatienter: https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom)

 

Du vil kunne bestille planlagte tider ved vores personale til  børnevaccination og pneumokok vaccination.

Du vil kunne bestille planlagte tider til influenza og/eller coronavaccination ved vores personale

Du vil kunne fremmøde til åbent hus arrangementer til influenza og/eller coronavaccination

Tirsdag den 5. oktober kl 14:30 -16:00 uden tidsbestilling

og

Torsdag den 27. oktober kl 15:30-17:00 uden tidsbestilling

 

Du vil ved allerede bestilt konsultation kunne blive vacicneret, hvis der er tid og vaccine haves i lægehuset. Vi forbeholder ret til at afvise dette ved travlhed.

 

 

Færre "tid samme dag" tider indtil efteråret 2022:

Michael Olesen afholder orlov fra 1.marts til 1. juni 2022.  Christine Munck afholder orlov i juni måned. I disse perioder vil speciallæge i almen medicin Ahmet Recayi Demirci vikariere.

Vi vil i perioden fra 1. april til 1. oktober ikke have nogle uddannelseslæger i lægehuset.

Ovenstående kan gøre, at vi nogle dage vil kunne tilbyde færre "tid samme dag" tider, da vi er færre læger på arbejde. I vil derfor i perioder og især ved sygdom kunne opleve, at vi visiterer lidt skrappere end vanligt for at tiderne gives til akut sygdom. Disse dage vil man kunne risikere at blive bedt om at ringe igen en anden dag på ugen for at få sin "tid samme dag tid"

Der vil også kunne forventes længere ventetid i morgentelefonen.

Vi beklager denne midlertidige ulejlighed.

Mundbind i lægehuset efter 1. februar

Vi benytter mundbind i lægehuset i venteværelset, hvis man har symptomer  så som hoste, forkølelse eller halsbetændelse. Vi anbefaler dette for at minimere smitte i venteværelset.

Åben blodprøve konsultation 8:00- 8:45 igen

Så åbner vi igen for åben blodprøve konsultation hver morgen mellem 8:00-8:45. Du skal blot køre dit kort igennem kortlæseren og så sættes du i kø.
Blodprøverne skal være bestilt af læge i lægehuset eller være lagt klar af sygehus læge.
Der vil ikke være mulighed for at kigge andre problemstilligerne ved blodprøvetagningen.

Akut telefonen
Vil påminde om at brug af akut telefonen udelukkende er til akut opstået sygdom, der kræver akut lægelig vurdering.
Vi vil derfor opfordre til at al brug af akut telefonen til receptfornyelse /almindelig tidsbestilling og simple forespørgsler ophører. Disse kan besvares i sekretærernes almindelige telefon tid fra 8-12

Videokonsultation:

Vi benytter forsat gerne videokonsultation.
Tidsbestilling hertil foregår som vanligt med tid samme dag system ved vores sekretærer, hvor I får et aftalt tidspunkt, hvor lægen ringer jer op eller i begge logger på video konsultationen.
Videokonsultationen foregår via "min læge" App.

 

Holstedlægerne indfører tidsbestilling "Tid samme dag" fra den 18. maj 2020
TID SAMME DAG BETYDER:
Du får som patient efter faglig vurdering tid samme dag hos os læge, hvis du kontakter os telefonisk i tidsrummet klokken 8-11.
Vi skelner ikke mellem akut eller længerevarende sygdom. Tid samme dag er til alle henvendelser. Du opnår dermed den bedst mulige tilgængelighed og undgår lange ventetider.

VIGTIGT AT VIDE:
Der afsættes ca.10 minutter per konsultation, da lægen efterfølgende skal bruge nogle minutter til at skrive notat, henvisninger, bestille prøver, skrive recepter osv.

UNDTAGELSER:
Nogle konsultationer skal der bookes tider til frem i kalenderen, det gælder følgende:
- Attester
- Komplicerede kørekortsattester
- Børneundersøgelser
- Graviditetsundersøgelser
- Konsultationer med tolk
- Kontroller af kroniske sygdomme
- Samtale terapi

Privatlivspolitik for patienter marts 2018
I 2018 er det blevet obligatorisk for alle lægehuse at have en privatlivspolitik for patienter synlig på sin hjemmeside. Vores kan læses under fanen "Information".

Klinikken er den 13.december 2018 blevet godkendt som værende akkrediteret efter DDKM's vejledninger

Information vedrørende nye cannabis regler pr 1. januar 2018
Klinikken følger vores forening for praktiserende læger DSAM's anbefalinger vedrørende cannabis og fraråder derfor opstart heraf.
Læs gerne nedenstående information til patienter herom udsendt fra DSAM.
http://www.dsam.dk/files/55/info_om_cannabis_som_medicin_010118.pdf

Receptfornyelser af afhængigheds skabende medicin:
Alle receptfornyelser af afhængigheds skabende medicin, så som stærke smertestillende præparater eller sovemedicin skal fornyes ved planlagt personligt fremmøde